Projektpartners

Partners i projektet är: Urkraft, Medlefors Fhs, AF och FK Skellefteå, Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå kommun. För att uppnå den mest optimala kraftsamlingen har vi eftersträvat en bred samverkan från sociala sektorn, kommun och andra offentliga myndigheter, som också inkluderar målgruppsrepresentanter och nuvarande/möjliga arbetsgivare.